World hunger

Dandanes je zelo veliko govora o krizi in o revščini. Tako lahko z angleško besedo omenimo world hunger, kar bol natančno pomeni svetovna revščina ali lakota predvsem se tukaj govori o temi revnih otrok. Največ take revščine je na črni celini v Afriki. Tam je zelo veliko revnih otrok, ki nimajo obilnih sredstev za premoženje kot so hrana, in pitna voda tako jih ima zelo malo streho nad glavo. Tam je zelo velika suša, ki je glavni vzrok za pomankanje vode in hrane. Saj večina pridelkov, ki si jih pridelajo zaradi pomankanja vode sploh ne uspevaja. Zato imamo po celem svetu veliko humanitarnih akcij za zberanje denarja za revne otroke po svetu. Med njimi sta zelo poznani Unicef, Unesco in Karitas. Tudi v sloveniji imamo take ustanove ena izmed njih je Rdeči križ. Več na temo world hunger si lahko preberemo in pogledamo na internetu. Vsak od nas pa lahko daruje saj minimalni delež za revne otroke in jim tako pomaga polepša življenje.