Tagi: Inštrukcije

Inštrukcije so uspešne le, če se dijak tako odloči

Inštrukcije
Kadar pride do težav v šoli, se starši pogosto odločijo, da so potrebne inštrukcije. Vas zanima, zakaj se v 95% za inštrukcije ne odločijo dijaki sami? Ne zato, ker bodo za inštruiranje morali plačati starši, temveč zato, ker tak predlog vodi v zahtevno delo. Ko imaš enkrat inštrukcije, se namreč ni možno več izmikati in izgovarjati, se pretvarjati, da se učiš. Dejansko si ves čas pod nadzorom inštruktorja, ki natanko ve, kolikšno je tvoje znanje in, ali si se učil in vadil – in o tem lahko tudi poroča staršem. Po drugi strani pa – ti so bili prej precej naivni in nevedni, niso vedeli, koliko dijak zna, kako težka ali lahka je snov, koliko učenja je potrebno … Več o inštrukcijah najdete na http://www.go-tel.si/instrukcije/instrukcije.php.

Ko se starši odločijo za inštrukcije, mora dijak torej pričeti sodelovati. Kadar sodeluje zgolj na urah inštrukcij, se bo njegovo znanje izboljšalo, vendar ne toliko, kot bi se lahko – da bi bili rezultati odlični, je potrebno, da dijak dejansko sprejme odločitev, da se bo potrudil. Delo z inštruktorjem bo namreč doma treba ponoviti in obnoviti, saj inštrukcije niso namenjene učenju skupaj z mentorjem, temveč predvsem nudenju pomoči, da bi se v prihodnje lahko učili sami.

Inštrukcije

Inštrukcije pomagajo učencem, dijakom in študentom do boljših in hitrejših rezultatov pri testih, izpitih, maturi in popravnih izpitih. Šolski sistem v Sloveniji je razdeljen v tri sklope izobraževanja: osnovnošolsko, srednješolsko in terciarno izobraževanje. Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Srednješolsko izobraževanje izvajajo gimnazije in srednje šole. Deli se na splošno, poklicno tehnično ter srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje sta v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Pri izobraževanju pa si posamezniki pomagajo z vpisom na dodatne tečaje, priprave na maturo ali pa jim pri doseganju zastavljenih ciljev pomagajo inštrukcije, ki jih lahko najdete na spletni strani instrukcijehorizont.si.

Izobraževanje nam daje znanje o svetu okoli nas. V nas razvija perspektivo gledanja na življenje. Pomaga nam graditi mnenja ter izoblikovati svoja stališča o različnih stvareh v življenju. Včasih se načenja razprava ali je izobraževanja je edina stvar, ki nam daje znanje. Nekateri pravijo, izobraževanje je proces pridobivanja informacij o svetu okoli nas, medtem ko drugi pravijo, da je znanje bolj kompleksno. In imajo prav. Pri izobraževanju ne gre le za pouk v šolah in snov zapisano v učbenikih. Gre za življenjske lekcije. Izobraževanje je pomembno, saj nas uči pravilnega vedenja v civilizirani družbi. Z izobraževanjem in izkušnjami se naučimo kako živeti življenje, oboje pa je ključnega pomena pri razvoju naših vrednot in vrlin. Z izobraževanjem in izkušnjami se naučimo sprejemanja pravilnih odločitev v življenju. Naše znanje in izobrazba nam odpira vrata do mnogih poklicnih možnosti, ter nam omogoča razvoj v karieri in osebni rasti.

Oglejte si inštrukcije slovenščine, ki vam jih nudi Horizont.